Giải câu 3 bài luyện tập sgk toán 5 trang 77

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 77 sgk toán lớp 5

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 18m và chiều rộng 15m. Người ta dành 20% diện tích mảnh đất để làm nhà. Tính diện tích phần đất làm nhà.

Bài làm:

Bài giải:

Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là:

18 x 15 = 270 ()

Diện tích phần đất để làm nhà là:

270 x 20 : 100 = 54 ()

Đáp số: 54

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021