Giải câu 2 bài ôn tập và bổ sung giải toán( tiếp theo) sgk toán 5 trang 20, 21

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một bếp ăn dự trữ gạo đủ cho 120 người ăn trong 20 ngày, thực tế đã có 150 người ăn. Hỏi số gạo dự trữ đó đủ ăn trong bao nhiêu ngày? (Mức ăn của mọi người như nhau)

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

120 người: 20 ngày

150 người: ? ngày

Bài giải:

Một người ăn hết số gạo đó trong số ngày là:

120 x 20 = 2400 ( ngày)

Vậy 150 người ăn số gạo đó trong số ngày là:

2400 : 150 = 16 ( ngày)

Đáp số: 16 ngày

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021