Giải câu 2 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 13 - sgk Toán lớp 5

Viết hỗn số thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch tia số:

Giải câu 2 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

Bài làm:

Giải câu 2 trang 12 sgk Toán 5 bài hỗn số

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021