Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 171

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 171 sgk toán lớp 5

Lớp 5A có 35 học sinh. Số học sinh nam bằng số học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ hơn số học sinh nam là bao nhiêu em ?

Bài làm:

Theo đề bài ra, ta có: số HS nam : số HS nữ =

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 171

Số học sinh được chia thành số phần bằng nhau là : 3 + 4 = 7 (phần)

Cả lớp có 35 học sinh, số học sinh mỗi phần là :

35 : 7 = 5 (học sinh)

Dựa vào sơ đồ, số học sinh nam hơn số học sinh nữ 1 phần, nên:

Số học sinh nữ nhiều hơn số học sinh nam là: 5 (học sinh)

Đáp số: 5 học sinh.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021