Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 106

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 106 sgk toán lớp 5

Cho hình tam giác có diện tích m2và chiều cao m. Tính độ dài đáy của hình tam giác đó.

Bài làm:

Ta có diện tích tam giác bằng tích chiều cao và đáy rồi chia 2:

S = = m2

Vậy độ dài đáy của hình tam giác là:

( x 2) : \(\frac{1}{2}\) = \(\frac{5\times 2}{8}\) x 2 = \(\frac{5}{2}\) (m)

Đáp số: (m).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021