Giải câu 1 bài : Diện tích hình thang sgk Toán 5 trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 93 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình thang biết :

a)Độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm.

b) Độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

Bài làm:

Hướng dẫn: Thay độ dài đáy và chiều cao vào công thức ta tính được diện tích hình thang như sau:

  • Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 12 cm và 8 cm; chiều cao là 5 cm là

cm2

Đáp số : 50cm2

  • Diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là 9,4 m va 6,6m; chiều cao là 10,5 m.

m2

Đáp số : 84m2

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021