Giải câu 1 bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu sgk Toán 5 trang 126

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 126 sgk toán lớp 5

Trong các hình dưới đây có hình nào là hình trụ ?

Giải bài : Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu - sgk Toán 5 trang 125 [nid:18141]

Bài làm:

Ta biết : Hình trụ có hai mặt đáy là hai hình tròn bằng nhau và một mặt xung quanh. Từ đó ta tìm được:

  • Hình A và hình E là hình trụ, do có 2 đáy là hai hình tròn bằng nhau, và có một mặt xung quanh.
  • Hình C, hình G có hai đáy là hai hình tròn không bằng nhau. Còn hình D , hình B có mặt xung quanh không phải là mặt vuông góc với đáy.
  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021