Giải câu 3 bài chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 5

Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

  • 0,8m : 16kg
  • 0,18m: ? kg

Bài giải:

1m thanh sắt đó nặng số ki lô gam là:

16 : 0,8 = 20 (kg)

0,18m thanh sắt nặng số ki lô gam là:

20 x 0,18 = 3,6 (kg)

Đáp số: 3,6 kg

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021