Giải bài Số thập phân bằng nhau sgk toán 5 trang 40

  • 1 Đánh giá

Các con đã được học bài số thập phân. Vậy làm thế nào để so sánh hai số thập phân để biết được đó là hai số thập phân bằng nhau. Điều đó rất dễ dàng nều các con theo dõi các ví dụ và bài giải mà thầy cô đã hướng dẫn nhé. Chắc chắn các con đều có thể làm đúng chính xác.

A. Lý thuyết

Ví dụ: 8dm = 80cm

Mà: 8dm = 0,8m

nên: 0,8m = 0,80m

Vậy 0,8 = 0,80 hoặc 0,80 = 0,8

Nếu viết thêm chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của một số thập phân thì được một số thập phân bằng nó

Ví dụ: 0,8 = 0,80= 0,800= 0,8000

8,35 = 8,350= 8,3500 = 8,35000

Nếu một số thập phân có chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân thì khi bỏ chữ số 0 đó đi, ta được một số thập phân bằng nó.

Ví dụ: 0,8000 = 0,800 = 0,80 = 0,8

8,350000 = 8,35000 =8,3500 = 8,350= 8,35

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Bỏ các chữ số 0 ở tận cùng bên phải phần thập phân để có các số thập phân viết dưới dạng gọn hơn:

a) 7,800; 64,9000; 3,0400

b) 2001,300; 35,020; 100,0100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Hãy viết thêm các chữ số 0 vào bên phải phần thập phân của các số thập phân sau đây để các phần thập phân của chúng có số chữ số bằng nhau (đều có ba chữ số)

a) 5,612; 17,2; 480,59

b) 24,5; 80,01; 14,678

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = ; bạn Mỹ viết 0,100 = $\frac{10}{100}$; bạn Hùng viết 0,100 = $\frac{1}{100}$. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

=> Xem hướng dẫn giải


  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021