Giải câu 3 bài Số thập phân bằng nhau Toán 5 trang 40

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 40 - sgk toán lớp 5

Khi viết số thập phân 0,100 dưới dạng số thập phân bạn Lan viết 0,100 = ; bạn Mỹ viết 0,100 = $\frac{10}{100}$; bạn Hùng viết 0,100 = $\frac{1}{100}$. Ai viết đúng, ai viết sai? Tại sao?

Bài làm:

Ta có:

= 0,1

= 0,1

= 0,01

Mà: 0,100= 0,10= 0,1

Vì vậy Lan và Mỹ viết đúng

Hùng viết sai

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021