Giải câu 3 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 95 sgk toán lớp 5

Trên một mảnh vườn hình thang (như hình vẽ), người ta sử dụng 30% diện tích đất trồng đu đủ và 25% diện tích để trồng chuối.

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 95

a) Hỏi có thể trồng được bao nhiêu cây đu đủ, biết rằng trồng mỗi cây đu đủ cần 1,5m2 đất ?

b) Hỏi số chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ bao nhiêu cây, biết rằng trồng mỗi cây chuối cần 1m2 đất ?

Bài làm:

Hướng dẫn: Ta làm theo các bước sau :

Câu a) Tính diện tích mảnh vườn hình thang.

Tính diện tích để trồng đu đủ.

Tính số cây đu đủ trồng được.

Câu b) Tính diện tích để trồng chuối.

Tính số cây chuối trồng được.

Tính hiệu số cây chuối và cây đu đủ vừa tính được.

Bài giải:

Mảnh vườn hình thang có chiều cao là 40m ; đáy nhỏ bằng 50m ; đáy lớn là 70m.

Vậy diện tích của mảnh vườn hình thang là :

= \(\frac{120\times 40}{2}\) = \(\frac{4800}{2}\) = 2400 (m2)

Do người ta sử dụng 30% diện tích để trồng đu đủ nên diện tích trồng cây đu đủ là:

= 720 (m2)

Vậy số cây đu đủ trồng được là: 720 : 1,5 = 480 (cây)

b) Do người ta sử dụng 25% diện tích để trồng chuối nên diện tích trồng cây chuối là:

= 600 (m2)

Số cây chuối trồng được là: 600 : 1 =600 (cây)

Số cây chuối trồng được nhiều hơn số cây đu đủ là:

600 - 480 = 120 (cây)

Đáp số: a) 480 cây;

b) 120 cây.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021