Giải câu 1 bài Luyện tập chung sgk toán 5 trang 79

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 79 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 216,72 : 42;

b) 1: 12,5;

c) 109,98 : 42,3

Bài làm:

Giải bài luyện tập chung - sgk toán 5 trang 79

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021