Giải câu 3 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 49

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 49 - sgk toán lớp 5

Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 4m 85cm =...m;

b) 72 ha = ....km2

Bài làm:

a) 4m 85cm =m= 4,85m

b) 72 ha = = 0,72 $km^{2}$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021