Giải bài : Phép chia sgk Toán 5 trang 163

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố về phép chia: cách chia 2 số thập phân, cách chia 2 phân số, các tính chất đặc biệt của phép chia...KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. LÝ THUYẾT

Trong phép chia hết:

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

Chú ý: Không có phép chia cho số 0

a : 1 = a

a : a = 1 (a khác 0)

0 : b = 0 (b khác 0)

Trong phép chia có dư:

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

Chú ý : Số dư phải bé hơn số chia

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 163 sgk toán lớp 5

Tính rồi thử lại (theo mẫu):

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

Giải bài : Phép chia - sgk Toán 5 trang 163

a) 8192 :32 ;

15335 : 42.

b) 75,95 : 3,5 ;

97,65 : 21,7 (thương là số thập phân)

Chú ý: Phép chia hết: a: b = c, ta có a = c x b (b khác 0)

Phép chia có dư: a : b = c (dư r), ta có a = c x b + r (0 < r < b).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính:

a) : \(\frac{2}{5}\) ;

b) : \(\frac{3}{11}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 25 : 0,1 48 : 0,01 95 : 0,1

25 x 10 48 x 100 72 : 0,01

b) 11 : 0,25 32 : 0,5 75 : 0,5

11 x 4 32 x 2 125 : 0,25

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 164 sgk toán lớp 5

Tính bằng hai cách:

a)

b) (6,24 + 1,26) : 0,75

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021