Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • 2 Đánh giá

Ở những bài học trước, chúng ta đã được học nhiều dạng phép chia khác nhau. Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn các con giải một dạng phép chia mới nữa đó là chia một số tự nhiên cho một số thập phân. Vậy ta thực hiện phép toán này như thế nào? Thầy cô sẽ lấy ví dụ và hướng dẫn giải bài tập để các con nắm bài tốt hơn.

A. Ví dụ mẫu

a) Tính rồi so sánh kết quả tính:

  • 25 : 4 và (25 x 5) : (4 x 5)
  • 4,2 : 7 và ( 4,2 x 10) : (7 x 10)
  • 37,8 : 9 và (37,8 x 100) : (9 x 10)

Khi nhân số bị chia và số chia cùng một số khác 0 thì thương không thay đổi.

b) Một mảnh vườn hình chữ nhật có diện tích 57m2 , chiều dài 9,5m. Hỏi chiều rộng của mảnh vườn là bao nhiêu mét?

Ta phải thực hiện phép chia: 57 : 9,5 = ? m

Ta có: 57 : 9,5 = (57 x10 ) : (9,5 x 10)

57 : 9,5 = 570 : 95

Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

  • Phần thập phân của số 9,5 có một chữ số.
  • Viết thêm một chữ số 0 vào bên phải 57 được 570; bỏ dấu phẩy ở số 9,5 được 95.
  • Thực hiện phép chia 570 : 95

Vậy 5,7 : 9,5 = 6 (m)

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu số thập phân ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chiacác số tự nhiên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 70 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 7 : 3,5

b) 702 : 7,2

c) 9 : 4,5

d) 2 ; 12,5

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 70 sgk toán lớp 5

Tính nhẩm:

a) 32 : 0,1 32 : 10

b) 168 : 0,1 168 : 10

c) 934 : 0,01 934 : 100

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 70 sgk toán lớp 5

Một thanh sắt dài 0,8 m nặng 16kg. Hỏi một thanh sắt cùng loại dài 0,18 m cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021