Giải câu 1 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 128

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trag 128 sgk toán lớp 5

Giải bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 128

Một bể kính nuôi cá dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1m, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm.

a) Tính diện tích kính dùng làm bể cá đó (bể không có nắp).

b) Tính thể tích bể cá đó.

c) Mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể. Tính thể tích nước trong bể đó (độ dày kính không đáng kể).

Bài làm:

Các số đo đều cần đổi về cùng đơn vị để tính. Ta có thể đổi hết các số đo về mét hoặc xăng-ti-mét, để dễ dàng tính ta đổi về đơn vị đề -xi-mét:

Đổi 1m = 10dm; 50cm = 5dm; 60cm = 6dm.

a) Bể cá hình hộp chữ nhật có chiều dài 10dm , chiều rông 5dm, chiều cao 6dm.

  • Nên diện tích xung quanh của bể kính là: (10 + 5) x 2 x 6 = 15 x 2 x 6 = 30 x 6 = 180 (dm2)
  • Diện tích đáy của bể kính là:

chiều dài x chiều rộng = 10 x 5 = 50 (dm2)

Vậy diện tích kính dùng làm bể cá là: 180 + 50 = 230 (dm2)

b) Thể tích bể cá là:

chiều dài x chiều rộng x chiều cao = 10 x 5 x 6 = 300 (dm3)

Thêm: 1m3 = 1lít nên 300dm3 = 300lít. Ngoài đời sống thì chúng ta hay dùng lít để đo thể tích.

c) Do mức nước trong bể cao bằng chiều cao của bể nên chiều cao của cột nước là:

x 6 = $\frac{3\times 6}{4}$ = 4,5 (dm)

Vậy thể tích nước có trong bể cá là: 10 x 6 x 4,5 = 60 x 4,5 = 225 (dm3)

Đáp số: a) 230 dm2;

b) 300dm3 ;

c) 225dm3

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021