Giải câu 1 bài : Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình sgk Toán 5 trang 166

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 166 sgk toán lớp 5

bằng chiều dài.

a) Tính chu vi khu vườn đó.

b) Tính diện tích khu vườn đó với đơn vị đo là mét vuông, là héc-ta.

Bài làm:

a) Độ dài chiều rộng của khu vườn hình chữ nhật là:

120 x = \(\frac{120 \times 2}{3}\) = 80 (m)

Khu vườn hình chữ nhật có chu vi là:

(120 + 80) x 2 = 200 x 2 = 400 (m)

b) Diện tích khu vườn hình chữ nhật là:

chiều dài x chiều rộng = 120 x 80 = 9600 ( m2)

9600 m2 = 0,86 ha

Đáp số: a) 400m ;

b) 9600 m2; 0,96ha

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021