Giải câu 1 trang 14 Toán 5 Bài luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

Chuyển các hỗn số sau thành phân số:

, $5\frac{4}{9}$

, $12\frac{7}{10}$

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021