Giải câu 4 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng Toán 5 trang 24

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 24 - sgk toán lớp 5

Một cửa hàng trong 3 ngày bán được 1 tấn đường. Ngày đầu bán được 300kg. Ngày thứ hai bán được gấp 2 lần ngày đầu. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 4 bài: Ôn tập bảng đơn vị đo khối lượng - Toán 5 trang 24

Bài giải:

Ngày thứ bán được số đường là:

300 x 2= 600 ( kg)

Hai ngày đầu bán được số đường là:

300 + 600 = 900 (kg)

Ngày thứ ba bán được số đường là:

1000 - 900 = 100 (kg)

Đáp số: 100 kg

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021