Giải câu 2 bài Ôn tập khái niệm về phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 4 - sgk toán lớp 5

Viết các thương dưới dạng phân số: 3 : 5; 75 : 100; 9 : 17

Bài làm:

  • 3 : 5 viết thành phân số là ;
  • 75 : 100 viết thành phân số là ;
  • 9 : 17 viết thành phân số là

Để học tốt: Các con có thể tự lấy thêm ví dụ rồi luyện tập nhanh cho mình. Ví dụ: 10 : 12; 40 : 45; 100 : 433

Với hướng dẫn giải trên, hi vọng các con nắm kiến thức bài học tốt hơn. Nếu còn chỗ nào chưa rõ, chưa hiểu hoặc muốn nêu ý kiến. Mình có thể comment bên dưới để thầy cô giải đáp nhé.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021