Giải câu 2 bài : Cộng số đo thời gian sgk Toán 5 trang 133

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 133 sgk toán lớp 5

Tính:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

Bài làm:

a) 23 ngày 12 giờ - 3 ngày 8 giờ;

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

b) 14 ngày 15 giờ - 3 ngày 17 giờ;

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

c) 13 năm 2 tháng - 8 năm 6 tháng;

Giải bài : Trừ số đo thời gian - sgk Toán 5 trang 132

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021