Giải câu 2 bài Tổng nhiều số thập phân Toán 5 trang 52

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 52 - sgk toán lớp 5

Tính rồi so sánh giá trị của (a+b) +c và a + (b+c):

Giải câu 2 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 52

Bài làm:

Giải câu 2 bài Tổng nhiều số thập phân - Toán 5 trang 52

Nhận xét: Phép cộng có tính chất kết hợp:

Khi cộng một tổng hai số với số thứ ba, ta có thể cộng số thứ nhất với tổng của hai số còn lại.

(a+b) +c = a+ (b+c)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021