Giải câu 4 bài Luyện tập chung (tiếp) Toán 5 trang 624

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 62 - sgk toán lớp 5

Mua 4m vải phải trả 60 00 đồng. Hỏi mua 6,8m vải cùng loại phải trả nhiều hơn bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Mua một mét vải phải trả số tiền là:

60000 : 4 = 15000 (đồng)

Mua 6,8 mét vải phải trả số tiền là:

15000 x 6,8 = 102000 (đồng)

Vậy người đó phải trả nhiều hơn số tiền là:

102000 - 60000= 42000 (đồng)

Đáp số: 42000 đồng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021