Giải câu 3 bài : Quãng đường sgk Toán 5 trang 141

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trag 141 sgk toán lớp 5

Một xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút với vận tốc 42km/giờ, đến B lúc 11 giờ. Tính độ dài quãng đường AB.

Bài làm:

Do xe máy đi từ A lúc 8 giờ 20 phút đến B lúc 11 giờ nên thời gian xe máy đi được bằng hiệu giữa 11 giờ và 8 giờ 20 phút.

Thời gian đi của xe máy là:

11 giờ - 8 giờ 20 phút = 10 giờ 60 phút - 8 giờ 20 phút = 2 giờ 40 phút

Đổi : 2 giờ 40 phút =2 giờ + giờ = \(\frac{8}{3}\) giờ

Độ dài quãng đường AB là :

s = v.t = 42 x =\(\frac{42\times 8}{3}\) = 112 (km)

Đáp số: 112km.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021