Giải câu 2 bài : Hình tròn, đường tròn sgk Toán 5 trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 96 sgk toán lớp 5

Cho đoạn thẳng AB = 4cm. Hãy vẽ đường tròn tâm A và tâm B đều có bán kính 2cm.

Bài làm:

Đầu tiên ta vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm.

  • Bán kính 3cm, nên ta mở compa sao cho đầu kim và đầu bút của compa cách một khoảng là 2cm (dùng thước kẻ để đo)
  • Đặt mũi kim vào điểm A, áp đầu chì sát vào mặt giấy quay đúng một vòng. Ta được hình tròn tâm A có bán kính 2cm.

Tương tự với đường tròn tâm B bán kính 2cm. Ta được hình như sau:

Giải câu 2 bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021