Giải bài luyện tập trang 9

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố lại phần phân số, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với bài luyện tập. Thầy cô sẽ hướng dẫn cụ thể và chi tiết hơn các dạng toán về phân số để các con nắm chắc hơn trước khi bước sang một dạng toán mới.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết phân số thập phân thích hợp vào chỗ chấm dưới mỗi vạch của tia số:

Giải câu 1 bài luyện tập trang 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân số sau thành phân số thập phân:

Giải câu 2 bài luyện tập trang 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Viết các phân sô sau thành phân số thập phân có mẫu số là 100:

Giải câu 3 bài luyện tập trang 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Giải câu 4 bài luyện tập trang 9

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Có một lớp học có 30 học sinh, trong đó có số học sinh là học sinh giỏi Toán, $\frac{2}{10}$ số học sinh là học sinh giỏi Tiếng Việt. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh giỏi Toán, bao nhiêu học sinh giỏi Tiếng việt?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021