Giải bài Luyện tập sgk toán 5 trang 72

  • 3 Đánh giá

Ở bài trước, các con đã được học phép chia một số thập phân cho một số thập phân. Có khá nhiều bạn còn chưa thành thạo trong dạng toán này. Vì vậy, hôm nay chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức về dạng toán này thêm một lần nữa thông qua bài luyện tập hôm nay.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 72 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 17,55 : 3,9;

b) 0,603 : 0,09;

c) 0,3068 : 0,26;

d) 98,156 : 4,63.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm x:

a) x 1,8 = 72;

b) x 0,34 = 1,19 x 1,02;

c) x 1,36 = 4,76 x 4,08.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 72 sgk toán lớp 5

Biết 5,2l dầu cân nặng 3,952kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu chúng cân nặng 5,32kg?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 72 sgk toán lớp 5

Tìm số dư của phép chia 218 : 3,7 nếu chỉ lấy đến hai chữ số ở phần thập phân của thương.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 68 lượt xem
Chủ đề liên quan