Giải bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 139

  • 1 Đánh giá

Để luyện tập kiến thức và bài tập về tính vận tốc, KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trag 139 sgk toán lớp 5

Một con đà điểu khi cần có thể chạy được 5250m trong 5 phút. Tính vận tốc độ chạy của đà điểu.

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 139

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trag 140 sgk toán lớp 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 139

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trag 140 sgk toán lớp 5

Quãng đường AB dài 25km. Trên đường đi từ A đến B, một người đi bộ 5km rồi tiếp tục đi ô tô trong nửa giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trag 140 sgk toán lớp 5

Một ca nô đi từ 6 giờ 30 phút đến 7 giờ 45 phút được quãng đường 30km. Tính vận tốc của ca nô.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 9 lượt xem
Chủ đề liên quan