Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 140

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trag 140 sgk toán lớp 5

Viết vào ô trống (theo mẫu):

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 139

Bài làm:

Áp dụng công thức v = s : t

  • Cột 2 : v = s : t = 147 : 3 = 49km/ giờ.
  • Cột 3 : v = s : t = 210 : 6 = 35m/ giây.
  • Cột 4 : v = s : t = 1014 : 13 = 78 m/ phút.

Ta hoàn thành bảng sau:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 139

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021