Giải câu 3 bài ôn tập và bổ sung giải toán( tiếp theo) sgk toán 5 trang 20, 21

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Để hút nước ở một cái hồ, phải dùng 3 máy bơm làm việc liên tục trong 4 giờ. Vì muốn công việc hoàn thành sớm hơn nên người ta đã dùng 6 máy bơm như thế. Hỏi sau mấy giờ sẽ hút hết nước ở hồ?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

3 máy: 4 giờ

6 máy: ? giờ

Bài giải:

6 máy bơm gấp 3 máy bơm số lần là:

6 : 3 = 2 ( lần)

Vậy 6 máy bơm sẽ bơm xong trong số giờ là:

4 : 2 = 2 ( giờ)

Đáp án: 2 giờ

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021