Giải câu 1 bài ôn tập phép cộng và phép trừ hai phân số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 10 - sgk Toán lớp 5

Tính:

$\frac{3}{5} - \frac{3}{8}$

$\frac{4}{9} - \frac{1}{6}$

Bài làm:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021