Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

  • 1 Đánh giá

Hôm nay, các con sẽ được học bài "nhân một số thập phân với 10, 100, 1000...". Chắc chắn, nhiều bạn sẽ tò mò đây là phép toán như thế nào? Để hiểu rõ hơn, bây giờ chúng ta cùng bước vào bài học.

A. Lý thuyết.

a) Ví dụ 1: 15,755 x 10 = ?

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 27,867 sang bên phải một chữ số ta cũng được 157,55

b) Ví dụ 2: 83,441 x 100 = ?

Giải bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,...- sgk toán 5 trang 57

Nhận xét: Nếu ta chuyển dấu phẩy của số 53,286 sang bên phải hai chữ số ta cũng được 8344,1.

=> Muốn nhân một số thập phân với 10,100,1000..,ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba..chữ số

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: trang 57 - sgk toán lớp 5

Nhân nhẩm:

a) 1,4 x 10

2,1 x 100

7,2 x 1000

b) 9,63 x 10

25,08 x 100

5,32 x 1000

c) 5,328 x 10

4,061 x 100

0,894 x 1000

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 57 - sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau đây dưới dạng số đo có đơn vị là xăng-ti-mét:

10,4dm; 12,6m; 0,856m; 5,75dm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 57 - sgk toán lớp 5

Một can nhựa chứa 10l dầu hỏa. Biết một lít dầu hỏa cân nặng 0,8g, can rỗng cân nặng 1,3kg. Hỏi can dầu hỏa đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Giải câu 3 bài Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000... - Toán 5 trang 56

=> Xem hướng dẫn giải


  • 27 lượt xem
Chủ đề liên quan