Giải bài : Ôn tập về đo độ dài và đo khối lượng (tiếp theo) sgk Toán 5 trang 153

  • 1 Đánh giá

Nhằm củng cố kiến thức và bài tập về các đại lượng đo độ dài như mét, đề-xi-mét,... hay các đơn vị đo khối lượng như gam, ki-lô-gam. KhoaHoc xin chia sẻ bài đăng dưới đây. Bài đăng có phần hướng dẫn giải chi tiết, sẽ hỗ trợ cho các con trong khi làm bài tập.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-mét:

4km 382m ; 2km 79m ; 700m.

b) Có đơn vị đo là mét:

7m 4dm ; 5m 9cm ; 5m 75mm.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết các số đo sau dưới dạng số thập phân:

a) Có đơn vị đo là ki-lô-gam:

2kg 350g; 1kg 65g.

b) Có đơn vị đo là tấn:

8 tấn 760kg ; 2 tấn 77 kg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 153 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 0,5m = ...cm ;

b) 0,075km = ...m;

c) 0,064kg = ...g;

d) 0,08 tấn = ...kg.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 154 sgk toán lớp 5

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3576m = ...km ;

b) 53cm =...m ;

c) 5360kg = ...tấn ;

d) 657g = ...kg ;

=> Xem hướng dẫn giải


  • 24 lượt xem
Chủ đề liên quan