Giải bài ôn tập: So sánh hai phân số

  • 1 Đánh giá

Làm thế nào để so sánh 2 phân số? Phân số nào lớn hơn, phân số nào bé hơn? Bài học này sẽ nêu ra các dấu hiệu nhận biết. Đồng thời sẽ hướng dẫn giải đầy đủ các bài tập bài: Ôn tập: So sánh hai phân số trong SGK Toán lớp 5.

Nội dung bài học gồm 2 phần:

  • Lý thuyết cần biết
  • Hướng dẫn giải bài tập SGK

Chúng ta chỉ có thể so sánh 2 phân số khi mẫu số của chúng bằng nhau. Nếu mẫu đang khác nhau thì cần thưc hiện quy đồng mẫu số.

A. Lý thuyết cần biết

1) Với 2 phân số có cùng mẫu số thì

  • Phân số nào có tử số bé hơn thì bé hơn
  • Phân số nào có tử số lớn hơn thì lớn hơn
  • Nếu tử số bằng nhau thì hai phân số đó bằng nhau

Ví dụ:

;

;

;

2) Với 2 phân số có mẫu số khác nhau thì cần quy đồng 2 phân số đó rồi mới so sánh.

Ví dụ:

So sánh 2 phân số

Thực hiện quy đồng mẫu số. Mẫu số chung của 2 phân số là 3 x 7 = 21

;

;

DO nên

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Sgk toán lớp 5 - Trang 7

ĐIền dấu lớn hơn, bé hơn hoặc bằng vào chỗ trống

Giải bài ôn tập: So sánh hai phân số [nid:9279]

\(\frac{6}{7}... \frac{12}{14}\)

\(\frac{2}{3}... \frac{3}{4}\)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Sgk toán lớp 5 - Trang 7

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021