Giải câu 4 bài luyện tập trang 9

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 9 - sgk Toán lớp 5

Giải câu 4 bài luyện tập trang 9

Bài làm:

Để biết được phân số nào lớn hơn hay bé hơn phân số nào, các con chỉ cần nhớ. Đối với những phân số có cùng mẫu số, phân số nào có tử số lớn hơn thì phân số đó lớn hơn.

Với những phân số không cùng mẫu, ta quy đồng lên thành những phân số có cùng mẫu số sau đó so sánh tương tự như các phân số cùng mẫu số khác.

Giải câu 4 bài luyện tập trang 9

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021