Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân

  • 2 Đánh giá

Hôm nay, thầy cô sẽ hướng dẫn cho các con thêm một dạng phép chia mới đó là chia một số thập phân cho một số thập phân. Thông thường, với phép toán liên quan đến số thập phân sẽ có rất nhiều bạn hay bị nhầm lẫn. Do đó, để nắm bài được tốt hơn, các con chú ý vào ví dụ và những bài tập mà thầy cô đã hướng dẫn để làm đúng hơn.

A. Ví dụ mẫu

Một thanh sắt dài 6,2dm cân nặng 23,56 kg. Hỏi 1dm của thanh sắt đó cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Ta phải thực hiện phép chia: 23,56 : 6,2 = ?

- Ta có: 23,56 : 6,2 = (23,56 x 10) : (6,2 x 10)

23,56 : 6,2 = 235,6 : 62

- Thông thường ta đặt tính rồi làm như sau:

Giải bài Chia một số thập phân cho một số thập phân

- Phần thập phân của số 6,2 có một chữ số.

- Chuyển dấu phẩy của số 23,56 sang bên phải một chữ số được 235,6; bỏ dấu phẩy ở số 6,2 được 62.

- Thực hiện phép chia 235,6 : 62

=> Vậy 23,56 : 6,2 = 3,8 (kg)

Muốn chia một số thập phân cho một số thập phân ta làm như sau:

  • Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì chuyển dấu phẩy ở số bị chia sang bên phải bấy nhiêu chữ số.
  • Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 71 sgk toán lớp 5

Đặt tính rồi tính:

a) 19,72 : 5,8;

b) 8,216 : 5,2;

c) 12,88 : 0,25;

d) 17,4 : 1,45.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 71 sgk toán lớp 5

Biết 4,5l dầu cân nặng 3,42kg. Hỏi 8l dầu cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 71 sgk toán lớp 5

May một bộ quần áo hết 2,8m vải. Hỏi 429,5m vải thì may được nhiều nhất bao nhiêu bộ quần áo như thế và còn thừa mấy mét vải?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021