Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Tính diện tích hình tròn biết chu vi C = 6,28cm.

Bài làm:

Ta có công thức tính chu vi của hình tròn như sau: C = 2 x r x 3,14 = 6,28cm.

Vậy bán kính của đường tròn có độ dài là

d= 6,28 : 3,14 : 2= 1 (cm)

Diện tích của hình tròn là:

S = r x r x 3,14 = 1 x 1 x 3,14 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 (cm2).

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021