Giải câu 3 bài: Vận tốc sgk Toán 5 trang 139

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 139 sgk toán lớp 5

Một người chạy được 400m trong 1 phút 20 giây. Tính vận tốc chạy của người đó với đơn vị đo là m/giây.

Bài làm:

Do ta cần tính vận tốc với đơn vị là m/giây nên ta cần đổi đơn vị của thời gian về giây. Rồi áp dụng tính vận tốc v = s : t

Bài giải

Đổi : 1 phút 20 giây = 60 giây + 20 giây = 80 giây.

Vận tốc chạy của người đó là:

v = s : t = 400 : 8 = 5 (m/giây)

Đáp số: 5m/giây.

  • 15 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021