Giải câu 2 bài : Luyện tập chung sgk Toán 5 trang 100

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 100 sgk toán lớp 5

Hai hình tròn có cùng tâm O như hình bên. Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Giải câu 2 bài : Luyện tập chung - sgk Toán 5 trang 100

Bài làm:

Áp dụng công thức tính chu vi hình tròn theo bán kính : C = 2 x r x 3,14 ta được:

Chu vi của hình tròn bé là:

C = 2 x r x 3,14 = 2 x 60 x 3,14 = 376,8 (cm)

Bán kính của hình tròn lớn có độ dài là:

60 + 15 = 75 (cm)

Chu vi của hình tròn lớn là:

C = 2 x r x 3,14 =2 x 75 x 3,14 = 471 (cm)

Chu vi hình tròn lớn dài hơn chu vi hình tròn bé là:

471 - 376,8 = 94,2 (cm)

Đáp số: 94,2cm

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021