Giải câu 4 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 47

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 47 - sgk toán lớp 5

Một sân trường hình chữ nhật có nửa chu vi là 0,15km và chiều rộng bằng chiều dài. Tính diện tích sân trường với đơn vị đo là mét vuông, là héc -ta.

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Giải câu 4 bài Luyện tập chung - Toán 5 trang 47

Bài giải:

Đổi: 0,15km = 150 m

Ta có tổng số phần bằng nhau là:

2 + 3 = 5 (phần)

Chiều rộng của sân trường hình chữ nhật là:

(150: 5) x 2= 60 (mét)

Chiều dài của sân trường hình chữ nhật là:

150 - 60 = 90 (phần)

Vậy diện tích của sân trường hình chữ nhật tình theo mét vuông là:

90 x 60 = 5400 ()

Diện tích sân trường hình chữ nhất tính theo hec ta là:

5400= 0,54ha

Đáp số: 5400

0,54 ha

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021