Giải câu 3 bài : Phép cộng sgk Toán 5 trang 159

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 159 sgk toán lớp 5

Không thực hiện phép tính, nêu dự đoán kết quả tìm x :

a) x + 9,68 = 9,68 ;

b) + x = \(\frac{4}{10}\) ;

Bài làm:

a) x + 9,68 = 9,68

Ta thấy : số hạng = tổng = 9,68. Vì 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó nên x = 0

b) Ta có: = \(\frac{4:2}{10:2}\) = \(\frac{2}{5}\))

nên + x = \(\frac{4}{10}\) = ),

Do 0 cộng với số nào cũng bằng chính số đó nên x = )

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021