Giải bài giải toán về tỉ số phần trăm

  • 1 Đánh giá

Như vậy, ở bài trước, các con đã được làm quen với dạng toán tỉ số phần trăm. Đó là những phân số có mẫu số là 100. Vậy nếu những phân số đó không được đưa về dưới dạng 100 thì các con sẽ tính phần trăm như thế nào? Hôm nay, thầy cô sẽ giúp các con thực hiện điều đó, hãy cùng tham khảo ví dụ và những bài tập thầy cô hướng dẫn để hiểu bài hơn nhé.

A. Ví dụ mẫu

Trường tiểu học Nguyễn Trãi có 500 học sinh, trong đó có 248 học sinh nữ. Tìm tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường.

Tỉ số của học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 248 : 500

Ta có: 248 : 500 = 0,496

0,496 x 100 : 100 = 49,6 : 100 = 49,6%

Vậy tỉ số phần trăm của số học sinh nữ và số học sinh toàn trường là 49,6%.

Thông thường ta viết gọn cách tính như sau:

248 : 500 = 0,496 = 49,6%

Như vậy:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số 248 và 500 ta làm như sau:

  • Tìm thương của 248 và 500.
  • Nhân thương đó với 100 và viết thêm kí hiệu % vào bên phải tích tìm được.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 75 sgk toán lớp 5

Viết các số thập phân sau thành tỉ số phần trăm (theo mẫu):

0,57; 0,52; 0,3; 0,234; 1,35.

Mẫu: 0,57 = 57%

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 75 sgk toán lớp 5

Tính tỉ số phần trăm của hai số (theo mẫu)

a) 19 và 30;

b) 45 và 61;

c) 1,2 và 26;

Mẫu: 19 : 30 = 0,6333....= 63,33%

Chú ý: Nếu phần thập phân của thương có nhiều chữ số thì chỉ lấy đến 4 chữ số.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 75 sgk Toán lớp 5

Một lớp học sinh có 25 học sinh, trong đó có 13 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nữ chiếm bao nhiêu phần trăm số học của lớp đó?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 47 lượt xem
Chủ đề liên quan