Giải bài luyện tập chung (tiếp) sgk toán 5 trang 15, 16

  • 1 Đánh giá

Bài học hôm nay, chúng ta tiếp tục đến với bài luyện tập chung. Trong bài luyện tập hôm nay, chúng ta sẽ giải các dạng toán về cộng trừ phân số và đo độ dài. Bây giờ, các con xem thầy cô hướng dẫn giải bài tập để tham khảo và làm thành thạo hơn các dạng toán này nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 15 - sgk Toán lớp 5

Tính:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Tính:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

A: B: $\frac{3}{4}$

C: D: $\frac{4}{12}$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Viết các số đo độ dài (theo mẫu):

a) 9m 5dm; b) 7m 3dm;

c) 8dm 9cm; d) 12cm 5mm.

Mẫu: 9m 5dm= 9m + =$9\frac{5}{10}$m

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Biết quãng đường AB dài 12km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu ki - lô - mét?

Giải câu 5 trang 16 toán 5 - Bài luyện tập chung (tiếp)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 22 lượt xem
Chủ đề liên quan