Giải câu 3 trang 16 toán 5 Bài luyện tập chung (tiếp)

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 16 - sgk Toán lớp 5

Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

A: B: $\frac{3}{4}$

C: D: $\frac{4}{12}$

Bài làm:

Ta giải ra như sau:

Vậy đáp án đúng là: C:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021