Giải câu 2 trang 14 toán 5 bài luyện tập

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 14 - sgk Toán lớp 5

So sánh các hỗn số:

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

a)

Ta có:

Vậy:

b)

Ta có:

Vậy:

c)

Ta có:

Vậy:

d)

Ta có:

Vậy:

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021