Giải câu 3 bài : Hình tròn, đường tròn sgk Toán 5 trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 sgk toán lớp 5

Vẽ theo mẫu:

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

Bài làm:

Hướng dẫn: Để vẽ được hình theo mẫu ta vẽ theo từng bước sau:

  • Vẽ đường tròn tâm O bán kính là độ dài dài của 4 ô vuông.
  • Kẻ nét đứt để xác định đường kính AB.
  • Vẽ về nửa phía dưới của đường kính AB, đường tròn có đường kính bằng độ dài AO, với tâm đường tròn thuộc đường kính AB.
  • Vẽ về nửa phía dưới của đường kính AB, đường tròn có đường kính bằng độ dài OB, với tâm đường tròn thuộc đường kính AB.

Giải bài : Hình tròn, đường tròn - sgk Toán 5 trang 96

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021