Giải câu 3 bài Luyện tập chung Toán 5 trang 43

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 43 - sgk toán lớp 5

Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

42,538; 41,835; 42,358; 41,538.

Bài làm:

Để làm bài toán, các con cần liên hệ lại kiến thức về cách so sánh số thập phân:

Muốn so sánh hai số thập phân ta có thể làm như sau:

So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn

- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau,thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn...đến cùng một hàng nào đó, số thập phân nào có chữ số ở hàng tương ứng lớn hơn thì số đó lớn hơn.

- Nếu phần nguyên và phần thập phân của hai số đó bằng nhau thì hai số đó bằng nhau

Ta có đáp án như sau:

41,538 < 41,835 < 42,358 < 42,538 .

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021