Giải câu 1 bài luyện tập sgk toán 5 trang 19, 20

  • 2 Đánh giá

Câu 1: trang 19 - sgk Toán lớp 5

Mua 12 quyển vở hết 24 000 đồng. Hỏi mua 30 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tóm tắt bài toán:

Mua 12 quyển: 24000 đồng

Mua 30 quyển: ? đồng

Bài giải:

Mua một quyển vở hết số tiền là:

24000 : 12 = 2000 (đồng)

Vậy mua 30 quyển vở hết tất cả số tiền là:

30 x 2000 = 60000 ( đồng)

Đáp số : 60000 đồng

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021