Giải câu 2 bài : Luyện tập sgk Toán 5 trang 172

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 172 sgk toán lớp 5

Một thửa ruộng hình thang có trung bình cộng hai đáy là 36m. Diện tích thửa ruộng đó bằng diện tích một mảnh đất hình vuông có chu vi 96m.

a) Tính chiều cao của thửa ruộng hình thang.

b) Biết hiệu hai đáy là 10m, tính độ dài mỗi cạnh đáy của thửa ruộng hình thang.

Bài làm:

a) Mảnh đất có cho vi bằng 96m. Áp dụng công thức: Phình vuông = a x 4 nên a = P : 4

Cạnh mảnh đất hình vuông là:

96 : 4 = 24 (m)

Shình vuông = a x a

Diện tích mảnh đất hình vuông là:

24 x 24 = 576 (m2)

Shình thang = 576m2.

Shình thang = nửa tổng 2 đáy x chiều cao, nên chiều cao = S : nửa tổng 2 đáy

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là:

576 : 36 = 16 (m)

b) Tổng độ dài hai đáy của thửa ruộng hình thang là:

36 x 2 = 72 (m)

Ta có sơ đồ:

Giải bài : Luyện tập - sgk Toán 5 trang 172

Dựa vào sờ đồ ta tính được:

Độ dài đáy bé của thửa ruộng hình thang là:

(72 - 10 ) : 2 = 60 : 2 = 31 (m)

Độ dài đáy lớn của thửa ruộng hình thang là:

72 - 31 = 41 (m)

Hay (72 + 10 ) : 2 = 41 (m)

Đáp số: a) 16m ;

b) 41m, 31m.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021