Giải câu 2 bài luyện tập sgk toán 5 trang 21

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 21 - sgk toán lớp 5

Một gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và một con). Bình quân thu nhập hàng tháng 800 000 đồng mỗi người. Nếu gia đình đó có thêm một con nữa mà tổng thu nhập của gia đình không thay đổi thì bình quân thu nhập hàng tháng của mỗi người giảm đi bao nhiêu tiền?

Bài làm:

Tổng thu hập bình quân một tháng của gia đình đó là:

800000 x 3 = 2400000 ( đồng)

Sau khi thêm một người, thu nhập trung bình của một người trong gia đình là:

2400000 : 4 = 600000 ( đồng)

Vậy so với trước đó, thu nhập bình quân mỗi tháng của một người đã giảm đi:

800000 - 600000 = 200000 ( đồng)

Đáp án: 200000 đồng.

  • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021